Hyppää sisältöön

ARVO ihmiselle - osallisuutta, toimintaa ja yhteistyötä

ARVO-hankkeen ideana on ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävien toimijoiden kokoaminen yhteen ja heidän toimintansa tukeminen niin, että vähillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän palveluja, apua ja tukea niitä tarvitseville.

Palvelujen yhteensovittamista tarvitaan, koska heikossa elämäntilanteessa olevien ihmisten määrä ja välittömän palvelun tarve on korkea, ja erityisesti koronaepidemiasta aiheutuneen kriisitilanteen myötä heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluohjaus ja -tarve ovat lisääntyneet. Ruoka-apu ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimijoiden moniammatillisessa yhteistyössä korostuu asiakaslähtöinen tuki; asiakkaan kanssa ja hänen toimintaympäristössään.

 

ARVO-hankkeen tavoitteet ovat

  1. Vähentää työttömien, työelämän ulkopuolella olevien, osatyökykyisten ja elämänhallinnaltaan vaikeassa asemassa olevien työikäisten sote-palveluista väliin putoamista ja palveluitta jäämistä sekä vahvistaa ihmisen osallisuuden kokemusta vertaisuuden ja elämänhallintaryhmien avulla.
     
  2. Kuvata kansalaisjärjestöjen ja diakoniatyön moniammatillinen verkostokartta, jonka avulla toimijat pystyvät reagoimaan entistä paremmin työmarkkina-asemaltaan ja elämänhallinnaltaan vaikeassa asemassa olevien henkilöiden tilanteisiin ja tarpeisiin.
     
  3. Luodaan uusi verkostomainen työtapa ja työvälineet, jotka antavat tukea kriittisiin siirtymävaiheisiin palvelujen välissä, tukien asiakkaan saattamista palveluiden äärelle.


Tavoitteiden saavuttamiseksi

  • kehitetään osallisuutta tukevia toimintoja ruoka-apu- ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin
  • rakennetaan palveleva nettiportaali (verkostokartta), jonka avulla alueelliset toimijat, heidän palvelunsa ja vahvuutensa saadaan koottua yhteen
  • verkostomainen työtapa, verkostokartta ja työvälineet juurrutetaan toimijoiden arkeen

Uusi verkostomainen työtapa ja työvälineet muuttavat järjestöjen ja diakoniatyön yhteistyötä yhteiskehittämisen kautta. Yhteiskehittäminen näkyy ARVO-hankkeessa ihmisten ja organisaatioiden välisenä tavoitteellisena ja tasavertaisena yhteistyönä. 

 

ARVO-hankkeen toteuttajat

Turun ammattikorkeakoulu, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä (diakoniatyön yhteiskuntavastuu), Lounais-Suomen Martat ja Fingerroosin säätiö. 

// ]]>