Hyppää sisältöön

ARVO ihmiselle - osallisuutta, toimintaa ja yhteistyötä

Tarvitsemme toisiamme. Arvo ihmiselle yhdistää ihmiset ja palvelut.

ARVO-hankkeen ideana on eri toimijoiden kokoaminen yhteen ja heidän toimintansa tukeminen niin, että vähillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän palveluja, apua ja tukea niitä tarvitseville.

ARVO-hankkeen tavoitteena on ihmisen osallisuuden vahvistamisen avulla lisätä elämänhallintaa ja sitä kautta edesauttaa mm. työllistymistä ja syrjäytymisen estymistä. 

ARVO-hanketta ja palvelujen yhteensovittamista tarvitaan, koska heikossa elämäntilanteessa olevien ihmisten määrä ja välittömän palvelun tarve on korkea, ja erityisesti koronaepidemiasta aiheutuneen kriisitilanteen myötä heikommassa asemassa olevien ihmisten palveluohjaus ja -tarve ovat lisääntyneet. Ruoka-apu ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimijoiden moniammatillisessa yhteistyössä korostuu asiakaslähtöinen tuki; asiakkaan kanssa ja hänen toimintaympäristössään.

ARVO hanke on käynnissä, sivuja päivitetään hankkeen edistyessä!

Lue lisää ARVO-hankkeesta >