Lähimmäinen seuraksi vanhainkotiin tai sairaalaan

Asutko vanhainkodissa? Kaipaatko sinne ystävää juttuseuraksi tai ulkoiluavuksi? Diakoniakeskuksen vapaaehtoiset, laitoslähimmäiset, ovat asukkaan ystävänä. He voivat olla avustajina myös retkipäivinä. Vapaaehtoinen käy luonasi säännöllisesti viikoittain tai joka toinen viikko. Monesti vapaaehtoinen on vanhuksen rinnalla myös saattohoitovaiheessa.

Laitoslähimmäiset on koulutettu tehtäväänsä, ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vanhus nojaa kävelykeppiin

Näin saat lähimmäisen laitokseen

Vanhainkodit ja sairaalat tekevät tiivistä yhteistyötä Diakoniakeskuksen kanssa. Laitosten toiminnanohjaajat ovat yhteydessä Diakoniakeskukseen ja keskustelevat vapaaehtoistarpeesta.

Diakoniakeskuksen työntekijä puolestaan sopii vapaaehtoisen kanssa pestistä. Hän myös sopii vapaaehtoisen ja henkilökunnan kanssa, milloin vapaaehtoinen aloittaa tehtävässään. Toiminnanohjaajat myös perehdyttävät vapaaehtoiset asukkaisiin osastolla.

Sopivan vapaaehtoisen löytäminen kestää yleensä 1–2 kuukautta.

Ota yhteyttä

vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö

Ulla Mäenpää on vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä. Ullan vastuualueena on vanhusten asumispalveluyksiköissä toimivan vapaaehtoistoiminnan koordinointi, Pilkahdus-lauluryhmän sekä Poijun kahvilan ja digiavun vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistyo.fi-sivuston koordinointi, vapaaehtoistyön peruskurssi -koulutukset ja muut ajankohtaiset koulutukset sekä saattohoidon tukihenkilötoiminnan koordinointi.   

Ulla tekee mielellään yhteistyötä seurakuntien, järjestöjen, yhdistysten, kaupungin toimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa koskien vapaaehtoistyötä. Hän on innostunut kokeilemaan ja kehittämään uutta yhteistyössä muiden kanssa.

Perhe, sukulaiset, ystävät, meri, luonnossa liikkuminen, veneily, mökkeily, keyboardilla soittaminen, laulaminen, hyvä ruoka, matkustaminen ja kotoilu tuovat elämään potkua ja jaksamista. Myös kaikki kaunis inspiroi. Ullalle rukousyhteys Jumalaan on luonnollista ja koko elämää kantava voima.