Poika päiväkerhossa

Päiväkerhot

Seurakuntien päiväkerhot ovat kasvupaikkoja 2–5-vuotiaille lapsille. Keskeisiä asioita ovat perinteet, tapakulttuuri ja arjen kristillisyys – vuorovaikutus, läsnäolo, hiljentyminen ja pyhän kohtaaminen esimerkiksi kirkkovuoden tapahtumien ja luonnon avulla.

Päiväkerhot ovat maksuttomia ja kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan. Kerhon arki on leikkimistä, liikkumista, käsillä tekemistä ja taiteen ilmaisemista. Päiväkerhossa lapsiryhmä ja varhaiskasvatukseen perehtyneet lastenohjaajat pysyvät samoina koko kauden ajan. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja kristilliset arvot. Kerhossa syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin.

Päiväkerhopaikkoja haetaan vuosittain toukokuussa. Mukaan kerhoon lapsi tarvitsee sisätossut, terveelliset eväät ja ruokaliinan eväiden alle.

Ilmoittautuminen päiväkerhoon on käynnissä 2.–31.5.2018! Lue lisää Kirkonrotan sivuilta.

varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kasvatusasiankeskus

varhaiskasvatus