Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyön juuret ovat palvelussa, nuorten kohtaamisessa ja diakoniatyössä.Tämänhetkinen Kirkon erityisnuorisotyön strategia on otsikoitu sanoilla ”Läsnäolon nuorisotyö”. Strategian mukaan erityisnuorisotyön toimintanäky on sama kuin diakoniatyössä, eli etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. ”Erityisnuorisotyölle on luonteenomaista etsiä ja liikkua siellä, missä nuoret viettävät aikaansa, sekä kohdata heitä ja reagoida asioihin, jotka ovat heille ajankohtaisia ja tärkeitä.”

Erityisnuorisotyön strategia vetoaa myös YK:n lapsen oikeuksien julistukseen ja toteaa, että koko yhteisö on vastuussa lapsistaan ja nuoristaan.Strategiassa sanotaan, että ”seurakunnan toteuttaman erityisnuorisotyö on kristillistä kasvatustyötä, joka tapahtuu virallisen lastensuojelutyön tukena ja rinnalla. Erityisnuorisotyössä noudatetaan kirkon kasvatustyön periaatteita sekä lakisääteisen lastensuojelutyön- ja sosiaalityön ja muiden lakien tuomia velvoitteita”.

Seurakuntayhtymä ja seurakunnat toimivat aktiivisena yhteistyökumppanina ja asiantuntijana erilaisissa erityisnuorisotyön hankkeissa ja verkostoissa.

Ota yhteyttä:

Tiina Karppinen
nuorisosihteeri
sähköposti: tiina.karppinen(at)evl.fi
040 341 7298