Rippikoulujen infoa

Riparipassista löytyvät  oppituntien aikataulu ja opettajien yhteistiedot.

Jokainen riparilainen täyttää rippikoulun alussa yhdessä vanhempiensa/huoltajiensa kanssa turvallisuuskyselyn. Kyselyn tiedot auttavat leirin vastuuhenkilöitä tekemään hommasta mukavampaa ja ennen kaikkea turvallisempaa. Täytetty ja ajoissa palautettu kysely (hyvin suoritetun aloitusjakson lisäksi) on myös matkalippu leirille: Ilman sitä emme voi ottaa ketään mukaan. Jokaisen leirille lähtijän turvallisuus on niin tärkeä asia.

Mikäli sinulla on kysyttävää oman ryhmäsi tunneista, ota yhteyttä ryhmän vastuuopettajiin (tiedot passissa). Ilmoita poissaolo aina kyseisen tunnin pitäjälle (opettajan nimikirjaimet ovat tunnin aikataulu- ja paikkatietojen yhteydessä).