Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Nykyinen kirkkoneuvosto on valittu vuosiksi 2017–2018. Uusi kirkkoneuvosto valitaan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 31.1.2019.

Kokousajat keväällä 2019

 • torstai 17.1.2019 klo 16.00
 • torstai 7.2.2019
 • torstai 28.2.2019
 • torstai 14.3.2019
 • torstai 28.3.2018
 • torstai 11.4.2019
 • torstai 25.4.2019
 • torstai 9.5.2019 klo 15.00
 • torstai 23.5.2019
 • torstai 6.6.2019
 • keskiviikko 19.6.2019

Kellonajat tarkentuvat myöhemmin.

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2017 - 2018

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on tuomiorovasti Heimo Rinne ja varapuheenjohtaja Pentti Korhonen.

Nappu Juha, Henrikinseurakunta
(varajäsen Hilkka Luojola)
Ainasoja Merja, Kaarinan seurakunta 
(varajäsen Aila Laitinen)
Rantanen Ari, Katariinanseurakunta
(varajäsen Päivi Salminen)
Korhonen Pentti, Maarian seurakunta
(varajäsen Mika Ketola)
Knuuti Heikki, Martinseurakunta
(varajäsen Sakari Itähaarla)
Lintunen Anna, Mikaelinseurakunta                             
(varajäsen Matti Pennanen)
Heikkilä Auvo, Paattisten seurakunta
(varajäsen Marika Lahti)
Kanervavuori Mirjo, Piikkiön seurakunta
(varajäsen Jorma Hellsten)
Toivari Helmi-Riitta, Tuomiokirkkoseurakunta 
(varajäsen Laura Pirilä)         
Sandberg Siv, Åbo svenska församling
(varajäsen Lars Nyberg)

 

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2018

Syksy 2018

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2017