Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Yhteinen kirkkoneuvosto on valittu vuosiksi 2017–2018.

Kokousajat keväällä 2018

 • ke 17.1. klo 17
 • to 1.2. klo 17
 • to 15.2. klo 16
 • to 1.3. klo 17
 • to 15.3. klo 17
 • ke 28.3. klo 17
 • to 12.4. klo 17
 • to 26.4. klo 17
 • ti 8.5. klo 17
 • to 24.5. klo 17
 • to 7.6. klo 16
 • ke 20.6. klo 17

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2017 - 2018

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on tuomiorovasti Heimo Rinne ja varapuheenjohtaja Pentti Korhonen.

Nappu Juha, Henrikinseurakunta
(varajäsen Hilkka Luojola)
Ainasoja Merja, Kaarinan seurakunta 
(varajäsen Aila Laitinen)
Rantanen Ari, Katariinanseurakunta
(varajäsen Päivi Salminen)
Korhonen Pentti, Maarian seurakunta
(varajäsen Mika Ketola)
Knuuti Heikki, Martinseurakunta
(varajäsen Sakari Itähaarla)
Lintunen Anna, Mikaelinseurakunta                             
(varajäsen Matti Pennanen)
Heikkilä Auvo, Paattisten seurakunta
(varajäsen Marika Lahti)
Kanervavuori Mirjo, Piikkiön seurakunta
(varajäsen Jorma Hellsten)
Toivari Helmi-Riitta, Tuomiokirkkoseurakunta 
(varajäsen Antti Koponen)         
Sandberg Siv, Åbo svenska församling
(varajäsen Lars Nyberg)

 

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat
2017

 


Kokous 19.1.2017 pöytäkirja

Kokous 16.2.2017 pöytäkirja

Kokous 16.3.2017 pöytäkirja

Kokous 20.4.2017 pöytäkirja

Kokous 23.5.2017 pöytäkirja

Kokous 15.6.2017 pöytäkirja

Kokous 31.8.2017 esityslista

Kokous 2.2.2017 pöytäkirja

Kokous 2.3.2017 pöytäkirja

Kokous 30.3.2017 pöytäkirja

Kokous 4.5.2017 pöytäkirja

Kokous 1.6.2017 pöytäkirja

Kokous 21.6.2017 pöytäkirja

Kokous 31.8.2017 pöytäkirja

Kokous 14.9.2017 esityslista
ja lisälista

Kokous 14.9.2017 pöytäkirja

Kokous 27.9.2017 esityslista Kokous 27.9.2017 pöytäkirja
Kokous 12.10.2017 esityslista Kokous 12.10.2017 pöytäkirja
Kokous 26.10.2017 esityslista Kokous 26.10.2017 pöytäkirja
Kokous 9.11.2017 esityslista
ja lisälista
Kokous 9.11.2017 pöytäkirja
Kokous 23.11.2017 esityslista Kokous 23.11.2017 pöytäkirja
Kokous 7.12.2017 esityslista Kokous 7.12.2017 pöytäkirja
Kokous 21.12.2017 esityslista Kokous 21.12.2017 pöytäkirja
   
   

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2018

 


 

 

Kokous 17.1.2018 esityslista ja lisälista

Kokous 1.2.2018 esityslista

Kokous 15.2.2018 esityslista

 

 

Kokous 17.1.2018 pöytäkirja

Kokous 1.2.2018 pöytäkirja

Kokous 15.2.2018 pöytäkirja

Kokous 1.3.2018 esityslista

Kokous 15.3.2018 esityslista