Kirkko on kaikille

Vammaisilla tulee olla luonteva yhteys seurakuntaelämään. Ja mahdollisuus kristilliseen kasvatukseen. Seurakuntayhtymässä haluamme, että vammaiset voivat osallistua kirkon toimintaan ja tapahtumiin kuten muutkin.

Teemme työtä kehitysvammaisten, viittomakieltä käyttävien kuurojen ja muiden vammaisten kanssa, kuten näkövammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Diakoniakeskuksessa on näihin työaloihin erikoistuneet diakoniatyöntekijät:

Vammaistyön diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymän eri työalojen, Turun ja Kaarinan kaupunkien ja paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä parannamme asiakkaiden palvelujen saatavuutta. Sillä myös täydennämme yhteiskunnan tarjoamia palveluja esimerkiksi tarjoamalla henkistä ja hengellistä tukea.

 

Taustalla vammaisneuvosto ja -työryhmä

Vammaisten tarpeet halutaan kuulla ja huomioida. Vammaisneuvosto, vammaistyöryhmä ja kuurojen seurakuntaneuvosto huolehtivat siitä, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella kuuleminen toteutuu.

Vammaisneuvosto edistää toiminnallaan seurakunnallisten palvelujen soveltuvuutta kaikille. Neuvosto haluaa lisätä seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten osaamista vammaisten ihmisten kohtaamiseen järjestämällä koulutuksia vammaisuudesta. Vammaisneuvostoon kuuluu jäseniä vammaistyöryhmän jäsenyhdistyksistä. Lisäksi siinä on seurakuntayhtymän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoista.   

Vammaistyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa Turun ja Kaarinan seurakuntien alueella tehtävää vammaistyötä. Siinä on mukana paikallisia vammaisjärjestöjen edustajia. Kuurojen työn toimintaa puolestaan suunnittelee ja toteuttaa kuurojen seurakuntaneuvosto.

Tutustu voimassaoleviin Kirkon saavutettavuusohjelmaan ja seurakuntayhtymän vammaisohjelmaan:

Kehitysvammainen taiteilija maalaa kuvia