Kirkko on kaikille

Vammaisilla tulee olla luonteva yhteys seurakuntaelämään. Ja mahdollisuus kristilliseen kasvatukseen. Seurakuntayhtymässä haluamme, että vammaiset voivat osallistua kirkon toimintaan ja tapahtumiin kuten muutkin.

Teemme työtä kehitysvammaisten, viittomakieltä käyttävien kuurojen ja muiden vammaisten kanssa, kuten näkövammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Diakoniakeskuksessa on näihin työaloihin erikoistuneet diakoniatyöntekijät:

Vammaistyön diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymän eri työalojen, Turun ja Kaarinan kaupunkien ja paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä parannamme asiakkaiden palvelujen saatavuutta. Sillä myös täydennämme yhteiskunnan tarjoamia palveluja esimerkiksi tarjoamalla henkistä ja hengellistä tukea.

 

Taustalla vammaisneuvosto ja -työryhmä

Vammaisten tarpeet halutaan kuulla ja huomioida. Vammaisneuvosto, vammaistyöryhmä ja kuurojen seurakuntaneuvosto huolehtivat siitä, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella kuuleminen toteutuu.

Vammaisneuvosto edistää toiminnallaan seurakunnallisten palvelujen soveltuvuutta kaikille. Neuvosto haluaa lisätä seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten osaamista vammaisten ihmisten kohtaamiseen järjestämällä koulutuksia vammaisuudesta. Vammaisneuvostoon kuuluu jäseniä vammaistyöryhmän jäsenyhdistyksistä. Lisäksi siinä on seurakuntayhtymän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoista.   

Vammaistyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa Turun ja Kaarinan seurakuntien alueella tehtävää vammaistyötä. Siinä on mukana paikallisia vammaisjärjestöjen edustajia. Kuurojen työn toimintaa puolestaan suunnittelee ja toteuttaa kuurojen seurakuntaneuvosto.

Tutustu voimassaoleviin Kirkon saavutettavuusohjelmaan ja seurakuntayhtymän vammaisohjelmaan:

 

Suomen ensimmäinen YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelma

"Suomessa on julkaistu ensimmäistä kertaa YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Sillä toimeenpannaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta, joka tuli voimaan kesällä 2016. Tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia.

Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, jotta ne osataan ottaa huomioon kaikessa toiminnassa eri hallinnonaloilla ja laajasti yhteiskunnassa. Esteettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus ovat merkittävässä osassa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa." (www.stm.fi)

Toimintaohjelma löytyy täältä:
suomen-ensimmainen-yk-n-vammaissopimuksen-toimintaohjelma-vahvistaa-vammaisten-henkiloiden-oikeuksia

Selkokielinen YK:n vammaisyleissopimus löytyy tästä linkistä: Vammaisyleissopimus

 

Kehitysvammainen taiteilija maalaa kuvia